Filter

11 träffar(sida 1 av 2)

Psykosocial arbetsmiljö

Kunskapssammanställningen ”Psykosocial arbetsmiljö” sammanställer redan gjorda studier inom ämnet för att få en systematisk översikt om vad det finns för forskning samt hur arbetsgivare kan påverka och förbättra miljön för arbetstagare.

Arbetsmiljötrender

Kunskapssammanställningen "Arbetsmiljötrender" kommer att innefatta de tydligaste trenderna som påverkar arbetsmiljön på våra svenska arbetsplatser, samt vilka som främst berörs av dessa.