19 träffar(sida 1 av 1)

Hot och våld i arbetslivet

Hot och våld förekommer i olika omfattning i olika branscher, sektorer och yrkesgrupper. Vi sammanställer befintlig kunskap om utsatthet för hot och våld från tredje part inom ett urval av offentliga verksamheter.

Psykisk hälsa, suicidprevention och arbetsmiljö

Inom ramen för vårt uppdrag med den kommande nationella strategin inom området psykisk hälsa och suicidprevention genomför vi två övergripande kunskapssammanställningar med fokus på psykisk hälsa och arbetsmiljö samt suicidprevention och arbetsmiljö.

Psykosocial arbetsmiljö

Kunskapssammanställningen ”Psykosocial arbetsmiljö” sammanställer redan gjorda studier inom ämnet för att få en systematisk översikt om vad det finns för forskning samt hur arbetsgivare kan påverka och förbättra miljön för arbetstagare.

Arbetsmiljötrender

Kunskapssammanställningen "Arbetsmiljötrender" kommer att innefatta de tydligaste trenderna som påverkar arbetsmiljön på våra svenska arbetsplatser, samt vilka som främst berörs av dessa.

Ledarskap och hälsa

I kunskapssammanställningen tittar vi närmare på vilka ledarskapsbeteenden som är hälsofrämjande och som gör att vi är effektiva på jobbet.