Filter

6 träffar(sida 1 av 1)

Coronapandemins påverkan på arbetsmiljö

I ett regeringsuppdrag ska vi kartlägga och analysera Coronapandemins kort- och långsiktiga konsekvenser och påverkan på arbetsmiljön i Sverige.

  • Pågår till 15 mars 2023
  • |
  • Detta projekt är av typ:
    • Regeringsuppdrag

Nationell strategi inom psykisk hälsa och suicid­prevention

Vi har fått i uppdrag av regeringen inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget genomförs tillsammans med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och ett flertal andra myndigheter.

  • Pågår till 1 september 2023
  • |
  • Detta projekt är av typ:
    • Regeringsuppdrag
Företagsläkare med kund

Samordna företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare

Vi har fått i uppdrag av regeringen att samordna insatser för att främja företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare. Inom ramen för uppdraget ska Myndigheten för arbetsmiljökunskap vara en koordinerande instans genom att bland annat samordna inblandade aktörer samt följa utvecklingen av relevanta utbildningsinsatser och nätverk för läkares specialistutbildning inom arbetsmiljöområdet.