5 träffar(sida 1 av 1)

Hur påverkas vi av att arbeta hemifrån?

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för arbetsmiljökunskap att kartlägga och analysera förutsättningar som finns för arbete hemifrån under pandemin och hur arbete hemifrån påverkar arbetstagarnas arbetsmiljö.

 • Pågår till 1 april 2021
 • |
 • Detta projekt är av typ:
  • Regeringsuppdrag

Nationell strategi inom psykisk hälsa och suicid­prevention

Vi har fått i uppdrag av regeringen inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget genomförs tillsammans med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och ett flertal andra myndigheter.

 • Pågår till 1 september 2023
 • |
 • Detta projekt är av typ:
  • Regeringsuppdrag

Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid

Inom projektet ”Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid” sammanställer och redovisar vi friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid. Friskfaktorerna ska kunna bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Detta är ett regeringsuppdrag som genomförs tillsammans med Arbetsmiljöverket.

 • Pågår till 21 februari 2021
 • |
 • Detta projekt är av typ:
  • Regeringsuppdrag