play_circle_outline

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Vårt arbete och uppdrag

Vi är en statlig myndighet med uppgift att skapa förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv. Myndigheten är relativt liten och startade den 1 juni 2018. Vi får en del frågor om vårt uppdrag. Därför har vi gjort en liten film som sammanfattar vårt uppdrag på cirka en minut. Ta dig tid och få en snabbversion av vårt arbete!

Se filmen på Youtubechevron_right

Ny arbetsmiljöstrategi för 2021-2025

Läs mer om den nyligen beslutade arbetsmiljöstrategin, de fyra prioriterade områdena för en hållbar och frisk arbetsmiljö och vad strategin innebär för vår myndighet.

Läs mer om arbetsmiljöstrategien för 2021-2025chevron_right

”Att förbereda sig för framtiden liksom”

Maria Guldbrandsson har i sin magisteruppsats ”Att förbereda sig för framtiden liksom” undersökt gymnasielevers kunskap, erfarenheter och framtidstankar om arbetsmiljöfrågor.

Läs mer om magisteruppsatsenchevron_right

Aktuellt

Kalender