play_circle_outline

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Vårt arbete och uppdrag

Vi är en statlig myndighet med uppgift att skapa förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv. Vår vision är: För ett friskt och hållbart arbetsliv, idag och i framtiden.

Vi får en del frågor om vårt uppdrag. Därför har vi gjort en film som sammanfattar vårt uppdrag på cirka en minut.
Ta dig tid och få en snabbversion av vårt arbete!

Se filmen på Youtube

Webbinarium: Digitala arbetssätt med fokus på distansarbete

Nu sätter vi igång den nya treåriga kampanjen Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv! I år fokuserar vi på digitala arbetssätt.

Detta orienterande webbinarium reder ut vad vi har sett att distansarbete innebär, om det finns särskilda risker och vinster med att arbeta på distans, och vad betyder kognition och kognitiv ergonomi egentligen. Välkommen!

Till webbinariet

Risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön för poliser

Vi sammanställer kunskap som kännetecknar en hälsofrämjande arbetsmiljö för poliser i yttre tjänst.

Läs mer

Vissa gruppers utsatthet i arbetslivet

I ett pågående regeringsuppdrag sammanställer vi kunskap om vissa gruppers utsatthet för arbetsrelaterad stress och ohälsa. Vi behöver förstå hur etnisk tillhörighet, hudfärg, religion och trosuppfattning påverkar arbetsrelaterad stress och ohälsa.

Läs mer om vissa gruppers utsatthet i arbetslivet

Kalender