play_circle_outline

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Vårt arbete och uppdrag

Vi är en statlig myndighet med uppgift att skapa förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv. Vår vision är: För ett friskt och hållbart arbetsliv, idag och i framtiden.

Vi får en del frågor om vårt uppdrag. Därför har vi gjort en film som sammanfattar vårt uppdrag på cirka en minut.
Ta dig tid och få en snabbversion av vårt arbete!

Se filmen på Youtube

Hållbar arbetsmiljö inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg

Vad behövs för att skapa en hållbar arbetsmiljö inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg? I det här webbinariet får du ta del av relevant forskning om vad som kan främja en god arbetsmiljö.

Se webbinariumwebbinariet hållbar arbetsmiljö inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg

Webbinarium: Att leda och samverka på distans, chefens roll i det digitala arbetslivet

31 maj sände vi ett webbinarium med fokus på chefens roll i det digitala arbetlivet. Hur fungerar det att leda och samverka på distans, hur inventeras risker och vad blir skyddsombudens roll? Lyssna till vad forskningen säger om saken och få inspiration av lärande exempel.

Se webbinariumatt leda och samverka på distans - chefens roll i det digitala arbetslivet

En utvärdering av programmet Kvinnors arbetsmiljö

2011 fick Arbetsmiljöverket i uppdrag av regeringen att utveckla och genomföra särskilda insatser med syfte att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av belastningsskador. Vi har utvärderat delar av uppdraget.

Läs merom utvärderingen av programmet Kvinnors arbetsmiljö

Förebyggande av arbetsmiljörisker i samband med plattformsarbete

Plattformsarbete är en snabbt växande sektor vilket ökar behovet av att förstå och hantera arbetsmiljöriskerna inom området. I ett nytt internationellt samarbete sammanställer vi kunskap kopplat till plattformsarbete för att kartlägga specifika arbetsmiljörisker och hälsofrämjande faktorer.

Läs merom projektet om förebyggande av arbetsmiljörisker i samband med plattformsarbete