Vi tar arbetet för en bättre arbetsmiljö in i framtiden.

MynAK MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAP

Arbetslivet står inför stora förändringar som kommer att påverka arbetsmiljön. För att möta utvecklingen krävs relevant kunskap.  Myndigheten för arbetsmiljökunskap sprider sådan kunskap till de som ska förverkliga morgondagens goda arbetsmiljö, följer utvecklingen och utvärderar insatserna.