play_circle_outline

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Vårt arbete och uppdrag

Vi är en statlig myndighet med uppgift att skapa förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv. Vår vision är: För ett friskt och hållbart arbetsliv, idag och i framtiden.

Vi får en del frågor om vårt uppdrag. Därför har vi gjort en film som sammanfattar vårt uppdrag på cirka en minut.
Ta dig tid och få en snabbversion av vårt arbete!

Se filmen på Youtubechevron_right

Pågående projekt

Vi arbetar med regeringsuppdrag, egeninitierade uppdrag och flera utvärderings- och analysuppdrag. På uppdrag av regeringen ska vi följa upp användningen av statsbidraget för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. Under året kommer vi även att ta fram en vägledning för hur arbetsplatser bör arbeta såväl strategiskt som praktiskt för att skapa säkra personförflyttningar.

Läs mer om vad som händer 2022chevron_right

Digitalisering och arbetsmiljö utgör en komplicerad väv av risker och möjligheter

På ett övergripande plan ser vi att digitalisering och arbetsmiljö utgör en komplicerad väv av risker och möjligheter. Det vill säga att samma teknik ibland faktiskt kan skapa goda arbetsvillkor och i andra sammanhang skapa arbetsbelastning och ohälsa. Det här är den andra artikeln i en serie av tre med tankar och resonemang kring arbetsliv och arbetsmiljö i framtiden.

Komplicerad väv av risk och möjligheterchevron_right

Kalender