play_circle_outline

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Vårt arbete och uppdrag

Vi är en statlig myndighet med uppgift att skapa förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv. Vår vision är: För ett friskt och hållbart arbetsliv, idag och i framtiden.

Vi får en del frågor om vårt uppdrag. Därför har vi gjort en film som sammanfattar vårt uppdrag på cirka en minut.
Ta dig tid och få en snabbversion av vårt arbete!

Se filmen på Youtube

Arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal

Läs om resultaten av regeringsuppdraget där vi inhämtat och sammanställt kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal.

Läs mer och ladda ner publikationerna

Nya uppdaterade riktlinjer för förebyggande och hantering av alkoholproblem i arbetslivet

Ett forskningsbaserat och kvalitetssäkrat stöd för företagshälsovården i att tidigt förebygga, identifiera och åtgärda alkoholproblem i arbetslivet.

Läs mer och ladda ner riktlinjerna

Effekter av arbetsmiljöregleringar

Det finns ett stort behov av kunskap om hur olika arbetsmiljöregleringar och styrmedel fungerar och varför. I ett nytt projekt kartlägger vi och sammanställer forskning om regleringarna, deras påverkan och hur de implementeras i arbetsmiljöpraktiken.

Läs mer om effekter av arbetsmiljöregleringar

Sexuella trakasserier – en del av det könsbaserade våldet på arbetsplatser

– Senare års forskning har visat hur sexuella trakasserier frodas i kränkande och ojämställda arbetsmiljöer. Vi ser att det behövs en ökad förståelse för hur ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete kan bidra till arbetsplatser fria från trakasserier, säger Anne-Charlott Callerstig, en av experterna som arbetar med projektet.

Läs mer om sexuella trakasserier på arbetsplatser