play_circle_outline

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Vårt arbete och uppdrag

Vi är en statlig myndighet med uppgift att skapa förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv. Vi får en del frågor om vårt uppdrag. Därför har vi gjort en film som sammanfattar vårt uppdrag på cirka en minut. Ta dig tid och få en snabbversion av vårt arbete!

Se filmen på Youtubechevron_right

Nya riktlinjer för belysning och synförhållanden på arbetsplatsen

Tillsammans med forskare och praktiker inom ämnet har vi tagit fram tydliga och praktiskt användbara riktlinjer – som både förklarar hur befintliga arbetsmiljöer kan förbättras ur synergonomisk synpunkt, samt hur nya arbetsplatser kan planeras och utformas.

Till riktlinjernachevron_right

Webbinarium 29 oktober

”Friska arbetsplatser belastar rätt” fokuserar i år på effekterna av långvarigt stillasittande på jobbet och den 29 oktober arrangeras ett webbinarium om ämnet. Under webbinariet presenteras resultat av Arbetsmiljöverkets nyligen genomförda inspektioner om stillasittande på jobbet. David Hallman från Högskolan i Gävle föreläser under rubriken ”Långvarigt stillasittande – organisationens och arbetsmiljöns betydelse”.

Läs mer och anmäl digchevron_right

Vår åtgärdsplan för en god arbetsmiljö för framtiden

Alla som arbetar i Sverige ska ha en arbetsmiljö som gör det möjligt att kunna och vilja arbeta ett helt arbetsliv. Den 11 februari 2021 presenterade regeringen sin arbetsmiljöstrategi för 2021–2025. I strategin förtydligades politikens inriktning på de områden som regeringen bedömer har stor betydelse för att uppnå goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

Läs mer om vår åtgärdsplanchevron_right

Aktuellt

Kalender