Aktuellt

Här hittar du nyheter och artiklar.

Filter

277 träffar(sida 1 av 14)
  • Internationellt

Högnivåmöte om arbetsmiljö

Den 15-16 maj medverkade vi på konferensen "Occupational safety and health stocktaking summit". Cirka 300 politiker, tjänstepersoner från samtliga medlemsstater, politiker vid EU:s institutioner samlades för att diskutera implementeringen av EU:s strategi för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 2021–2027.

  • Samverkan

Besök från EU-Osha

Många tips och råd kring nätverk och kontaktpersoner, samt fördjupad förståelse för varandras arbete. Det var kontentan av besöket från EU-Osha där tillförordnad direktör gästade oss. – Vi har hört många exempel idag som kommer att hjälpa oss i vårt arbete, säger William Cockburn.

En dag att uppmärksamma alla sjuksköterskor

Sjuksköterskor är en stor och viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården. Vi på myndigheten för arbetsmiljökunskap har i flera studier uppmärksammat sjuksköterskornas arbetsmiljö.

  • Podcast

Lyssna på podcast om arbetsmiljön i grundskolan under coronapandemin

Skolarbetet fortsatte som vanligt, trots att ett nytt virus härjade i samhället. Hur påverkades egentligen grundskolans arbetsmiljö under coronapandemin? Lyssna på en diskussion kring resultaten från vår rapport Arbetsmiljön för grundskollärare under coronapandemin.

  • Statusuppdatering

Uppföljning av statsbidrag inom vård- och omsorg

I januari 2022 fick vi i uppdrag att följa upp användningen av det statsbidrag som riktas till regioner och kommuner i syfte att främja ett hållbart arbetsliv. I uppdraget ingår att analysera och bedöma resultaten av statsbidragen samt att identifiera framgångsrika projekt som bedöms ha nationellt intresse och att bidra till deras spridning.

Nyhetsbrev 30 mars

Läs om nödvändig kunskap för att klara samhällsstörningar i framtiden, hur vi säkerställer kvalité i våra projekt och att vi söker goda exempel.