Aktuellt

Här hittar du nyheter och artiklar.

Filter

249 träffar(sida 1 av 13)

Nyhetsbrev 30 januari

Läs om nya uppdrag där vi sammanställer kunskap om polisens arbetsmiljö samt ett projekt om hot och våld i arbetslivet. Vi tipsar även om en spännande tjänst att hos Nordiska ministerrådet.

Vi mäter kunskap om vad som bidrar till ett hållbart och hälsosamt arbetsliv

Behovet av kunskap om vilka faktorer som bidrar till ett hållbart och hälsosamt arbetsliv är stort. Det är viktigt att vi börjar kartlägga vad som påverkar vår arbetsmiljö. I rapporten ”Frisk och god arbetsmiljö under det senaste decenniet i det svenska näringslivet” beskriver vi frisk och god arbetsmiljö i det svenska näringslivet enligt arbetsmiljölagen.

  • Om oss

Robert är en av tio processledande anlytiker

Det här är Robert Ljung, han är en av tio processledande analytiker på myndigheten. På bilden står han utanför kontoret i Gävle där han befinner sig de flesta dagarna i veckan. Hur kan en dag se ut för Robert och vad gör egentligen en processledande analytiker? Det ska vi få svar på!

Nyhetsbrev 21 december

Redan en klassiker, Strul, strul, hybridmöte-strul! Skapa julstämning med hjälp av arbetsmiljökunskap. Lyssna, sjung och läs mer om hur vi bidrar till att skapa friska arbetsplatser.

  • Om oss

Vårt kvalitetsarbete

Alla projekt som Myndigheten för arbetsmiljökunskap håller i bedöms av interna och externa granskare för att säkra att de håller en god vetenskaplig nivå. Vi har också ett kvalitetsråd som säkrar att vårt arbete håller den höga kvalitet vi strävar efter.

Identifierade kunskapsluckor 2022

Genom de kunskapssammanställningar som produceras av myndigheten får vi vetskap om områden där det saknas forskning. Att identifiera kunskapsluckorna är viktigt eftersom de kan fungera som inspiration för framtida forskning. Här är en sammanställning av de kunskapsluckor som har identifierats i våra avslutade kunskapssammanställningar under 2022.

  • Webbinarium

Utveckling av inkluderande arbetsplatser

Den 23 november sände vi ett webbinarium med fokus på utveckling av inkluderande arbetsplatser. Webbinariet tar avstamp i regeringsuppdraget ”Hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö”.

  • Internationellt

Resultatet av Friska arbetsplatser belastar rätt presenterades i Bilbao

Under åren 2020–2022 har EU-Osha kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt pågått. Ledande experter, beslutsfattare samt representanter för arbetsmarknadens parter samlades i Bilbao 14 och 15 november för att under en konferens sammanfatta kampanjens resultat. Från myndigheten deltog Nader Ahmadi, generaldirektör och Therese Florentin, internationell samordnare.