Positiva arbetsrelaterade upplevelser och attityder

Vi sammanställer kunskap om vilka faktorer som är förknippade med positiva arbetsrelaterade upplevelser och attityder, samt dess konsekvenser för individer och organisationer. Kunskapssammanställningen är avgränsade till empiriska studier utförda i en nordisk kontext.

Bakgrund

Positiva arbetsupplevelser och attityder främjas inte bara när negativa arbetsegenskaper tas bort utan särskilt när positiva faktorer (eller resurser) finns tillgängliga på arbetsplatsen. Forskning inom ämnet har ökat de senaste åren och det behövs sammanställas empiriska studier utförda i en nordiska kontext som kan komma till nytta i svenska förhållanden.

Syfte

Syftet med den planerade kunskapssammanställning är att öka förståelsen för vilka arbetsrelaterade och individuella resurser som kan bidra till medarbetares positiva arbetsrelaterade upplevelser och attityder (såsom arbetsengagemang, arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang) samt vilka konsekvenser dessa har för både individer och organisationer i den nordiska kontexten med hänsyn till kön och ålder.

Mål

Målet med projektet är en kunskapssammanställning som kan komma till praktisk nytta för myndighetens målgrupper, till exempel som underlag till stödmaterial som kan användas vid systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom kan denna kunskapssammanställning bidra till framtida forskning, genom att identifiera kunskapsluckor och kunskapsbehov i ämnet i den nordiska kontexten.

Tidsplan

41%
Sep 23
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 25
Feb
Mar
  • play_arrowStart: 1 september 2023
  • flagAvslut: 31 mars 2025