Filter

7 träffar(sida 1 av 1)

Den psykosociala arbetsmiljön för senior arbetskraft

Vi genomför en kunskapssammanställning som kartlägger och sammanfattar forskning om den psykosociala arbetsmiljön för senior arbetskraft.

 • Pågår till 1 februari 2022
 • |
 • Detta projekt är av typ:
  • Kunskapssammanställning

Artificiell intelligens och robotisering i våra arbetsmiljöer

Vi genomför en kunskapssammanställning med fokus på AI, maskininlärning och robotiserings inverkan på arbetsmiljön för att bidra till att främja en god arbetsmiljö på olika arbetsplatser.

 • Pågår till 31 januari 2022
 • |
 • Detta projekt är av typ:
  • Kunskapssammanställning

Ledarskap, hälsa, produktivitet och prestation

Vi genomför en kunskapssammanställning med fokus på ledarskap, arbetets organisering och medarbetarnas hälsa kopplat till produktivitet och prestation, inom olika branscher.

 • Pågår till 28 februari 2022
 • |
 • Detta projekt är av typ:
  • Kunskapssammanställning