Filter

5 träffar(sida 1 av 1)

Ledarskap, hälsa, produktivitet och prestation

Vi genomför en kunskapssammanställning med fokus på ledarskap, arbetets organisering och medarbetarnas hälsa kopplat till produktivitet och prestation, inom olika branscher.

  • Pågår till 24 maj 2022
  • |
  • Detta projekt är av typ:
    • Kunskapssammanställning

Den psykosociala arbetsmiljön för senior arbetskraft

Vi genomför en kunskapssammanställning som kartlägger och sammanfattar forskning om den psykosociala arbetsmiljön för senior arbetskraft.

  • Pågår till 1 juni 2022
  • |
  • Detta projekt är av typ:
    • Kunskapssammanställning