Filter

Sortering

48 träffar(sida 1 av 3)

Interventioner för god psykosocial hälsa inom hälso- och sjukvården

Som en del av regeringsuppdraget "Att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal" presenterar vi en kunskapssammanställning om olika interventioners effekt på den psykosociala arbetsmiljön. Uppdraget har delats upp i fyra delprojekt, här presenteras ett av dem.

Arbetsmiljökunskap för unga

Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial om arbetsmiljö för elever mellan 13 och 16 år. Genom teoretisk och praktisk övning får elever kunskaper om  vad en arbetsmiljö är, hur man kan påverka den och vad som kan vara risker respektive friskfaktorer på arbetet.

Arbetsmiljörisker och friskfaktorer inom hälso- och sjukvården- en intervjustudie med nyckelaktörer

Regeringsuppdraget att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal delades upp i fyra delprojekt, här presenteras ett av dem. Som en del av uppdraget presenterar vi en rapport där vi har intervjuat företrädare inom ett antal organisationer med inblick i arbetsmiljön för dessa grupper.

  • Publicerad2023/03/02
  • |
  • Typ av publikation