play_circle_outline

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Vårt arbete och uppdrag

Vi är en statlig myndighet med uppgift att skapa förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv. Vår vision är: För ett friskt och hållbart arbetsliv, idag och i framtiden.

Vi får en del frågor om vårt uppdrag. Därför har vi gjort en film som sammanfattar vårt uppdrag på cirka en minut.
Ta dig tid och få en snabbversion av vårt arbete!

Se filmen på Youtube

Sanktionsavgifter – ett effektivt styrmedel?

2014 infördes styrmedlet sanktionsavgifter i syftet att minska antalet överträdelser av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vi har utvärderat sanktionsavgiftssystemet i syfte att bidra med kunskap om i vilken mån sanktionsavgifter är ett effektivt styrmedel eller inte, och varför.

Läs merom rapporten sanktionsav

Risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst

Höga arbetskrav, brist på kontroll över arbetet, lågt inflytande, tidspress och brist på socialt stöd inom organisationen är några av de riskfaktorer som finns i arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst. De har hela samhället som sin arbetsplats vilket gör att vissa risker i arbetet är svåra att ha kontroll över, medan andra potentiella risker går att påverka. Vi har sammanställt kunskap om vilka faktorer som utgör risker i polisens arbetsmiljö och vad som påverkar arbetsmiljön på ett positivt sätt.

Läs merom risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst

En utvärdering av programmet Kvinnors arbetsmiljö

2011 fick Arbetsmiljöverket i uppdrag av regeringen att utveckla och genomföra särskilda insatser med syfte att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av belastningsskador. Vi har utvärderat delar av uppdraget.

Läs merom utvärderingen av programmet Kvinnors arbetsmiljö

Förebyggande av arbetsmiljörisker i samband med plattformsarbete

Plattformsarbete är en snabbt växande sektor vilket ökar behovet av att förstå och hantera arbetsmiljöriskerna inom området. I ett nytt internationellt samarbete sammanställer vi kunskap kopplat till plattformsarbete för att kartlägga specifika arbetsmiljörisker och hälsofrämjande faktorer.

Läs merom projektet om förebyggande av arbetsmiljörisker i samband med plattformsarbete