Förebyggande av arbetsmiljörisker i samband med plattformsarbete

Plattformsarbete är en snabbt växande sektor och skiljer sig från traditionellt arbete. Vi sammanställer nu kunskap kopplat till plattformsarbete för att kartlägga specifika arbetsmiljörisker och hälsofrämjande faktorer inom området.

Bakgrund

I takt med den digitala ekonomins tillväxt har plattformsarbete blivit ett allt vanligare fenomen. Denna nya arbetsform organiserar arbete via digitala plattformar och utmanar traditionella arbetsstrukturer och ställer därmed nya krav på arbetsmiljöarbetet.

Med en ökande andel av arbetsstyrkan engagerad i plattformsarbete växer behovet av att förstå och hantera de unika arbetsmiljöriskerna inom området.

Syfte

Syftet med kunskapssammanställningen är att kartlägga arbetsmiljörisker och hälsofrämjande faktorer specifika för plattformsarbete. En kartläggning som skapar en grund för bättre förståelse och framtida åtgärder kopplat till arbetsmiljö för arbetstagare inom plattformsarbete.

Mål

  • Kategorisera olika typer av digitala plattformar och analysera deras specifika arbetsmiljörisker.
  • Identifiera risk- och hälsofrämjande faktorer specifika för plattformsarbete.
  • Belysa konsekvenserna av dessa risker för arbetstagarnas hälsa och föreslå åtgärder för att minska dessa risker.

Tidsplan

25%
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 25
Feb
Mar
  • play_arrowStart: 1 januari 2024
  • flagAvslut: 31 mars 2025