Små- och mikroföretag- kartläggning av utmaningar och möjligheter avseende arbetsmiljö

Vi samlar in kvalitativ kunskap om hur små- och mikroföretag arbetar med arbetsmiljö.

Tidsplan

7%

keyboard_arrow_downLansering

2025-12-31

Genomförande

2024-06-03 - 2024-02-26

Kommunikation

2024-02-27 - 2026-01-31
Jun 24
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 25
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 26
Feb
Mar
  • play_arrowStart: 3 juni 2024
  • flagAvslut: 31 mars 2026
  • keyboard_arrow_downLansering: 31 december 2025