Psykosociala arbetsvillkor, kompetensutveckling, produktivitet och balans mellan arbets- och privatliv vid distansarbete

Vi genomför en kunskapssammanställning om arbetsvillkor vid distansarbete från hemmet under pandemin med särskild inriktning på jämförelser av mäns och kvinnors villkor.

Psykosociala arbetsvillkor, kompetensutvecklingsmöjligheter, produktivitet och balans mellan arbets- och privatliv samt hälsa i distansarbete före och under COVID-19 pandemin med särskilt beaktande av kvinnors och mäns villkor. Inom det psykosociala området kommer vi att fokusera på två områden, arbetsvillkor (främst resurser, krav, belastningar och lärande) och balansen mellan arbetsliv och privatliv. Inom hälsoområdet ligger fokus på mental och fysisk hälsa.

Bakgrund

Det kan antas att Covid-19 pandemin och de åtgärder som vidtagits för att hindra smittspridning haft djupgående inflytande på människors liv inte bara i medicinskt avseende utan också beträffande arbets- och familjeliv, samt socialt liv. Hemmets förenlighet med distansarbete eller hur bra bostaden kunnat utformats för hemarbete och överflyttningen till arbete i hemmet kan antas ha varierat mycket beroende på social situation och typ av arbete (exempelvis graden av koncentrationskrav i arbetet).

För en ensamboende i en liten lägenhet, vilken förlorar arbetsplatsens sociala gemenskap är de psykologiska effekterna sannolikt mycket annorlunda än för ett sammanboende par som arbetar hemma eller för en ensamförälder med barn som gör sitt skolarbete hemifrån istället för i skolans lokaler.

Syfte

Studiens syfte är att sammanställa forskningsbaserad kunskap om distansarbete från hemmet under pandemin med särskild inriktning på jämförelser av mäns och kvinnors villkor i den nya situationen med omfattande valt eller icke självvalt digitalt baserat arbete i hemmet.

Mål

Synliggöra eventuella skillnader mellan män och kvinnor i den här kontexten. Sammanställa och undersöka hur psykosociala arbetsvillkor, kompetensutvecklingsmöjligheter och balans mellan arbets- och privatliv samt hälsa påverkats av hemarbete både under de förhållanden som råder under pandemin och innan pandemin.

Tidsplan

94%
  • play_arrowStart: 18 maj 2021
  • flagRedovisning av resultat: 1 februari 2022