Kognitiv ergonomi

Vi sammanställer kunskap om kognitiv ergonomi för att bättre förstå vilka faktorer som främjar god kognitiv ergonomi – både inom olika yrkesområden och för olika arbetsuppgifter. Målet är också att beskriva utfallet av olika arbetsplatsåtgärder.

Bakgrund

Kognitiv ergonomi handlar om att göra arbetsplatser och arbetsuppgifter mer hjärnvänliga. Den fokuserar på samspelet mellan arbetsuppgifternas krav på hjärnans kognitiva funktioner och våra kognitiva förmågor samt hur tekniken och arbetsmiljön kan påverka detta.

För att öka kunskapen om vilka faktorer som kan vara förknippade med god kognitiv ergonomi behövs en kunskapssammanställning inom området. Vilka arbetsplatsinterventioner har prövats – och vilka effekter ger det på medarbetares hälsa, välbefinnande, säkerhet, motivation, prestation och produktivitet? Sammanställningen kan bidra till en tydligare grund för systematiskt arbetsmiljöarbete och andra åtgärder för att förändra och förbättra den kognitiva ergonomin inom olika typer av arbeten.

Syfte och mål

Syftet med kunskapssammanställningen är att öka förståelsen för vilka faktorer som bidrar till god kognitiv ergonomi inom olika typer av arbeten och arbetsuppgifter, samt att beskriva utfallet av olika arbetsplatsåtgärder på medarbetares hälsa, prestation, säkerhet, motivation, välbefinnande och produktivitet.

Målet med projektet är att göra kunskapssammanställningen praktiskt användbar. Den kan exempelvis fungera som ett underlag för material som stödjer systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom kan sammanställningen hjälpa till att identifiera brister i befintlig kunskap och identifiera kunskapsbehov inom nordisk forskning.

Typ

Tidsplan

36%
article

Delredovisning

2024-06-30
article

Publicering av publikation

2024-12-31
Aug 23
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 25
Feb
  • play_arrowStart: 1 augusti 2023
  • articlePublicering av publikation: 31 december 2024
  • articleDelredovisning: 30 juni 2024
  • flagAvslut: 28 februari 2025