12 träffar(sida 1 av 2)

Hälsoundersökningar på rätt sätt ett kraftfullt verktyg i det hälsofrämjande arbetet

Att erbjudas hälsoundersökning via sin arbetsplats är både vanligt och uppskattat av de medarbetare som får möjlighet till det. Vem vill inte ha koll på sin egen hälsa? Men effekterna av hälsoundersökningar kan också vara mycket mer än en individuell hälsostatus där följden blir positiva effekter för hela organisationen - om det görs på rätt sätt.

Industrilokal

Utveckla och fördjupa dig inom det tekniska arbetsmiljöområdet – ny kurs i exponeringsbedömning

Göteborgs universitet ger med start vårterminen 2021 en ny kurs inom området exponeringsbedömningar för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker. Kursen riktar sig till yrkesverksamma inom arbetsmiljöområdet, exempelvis som arbetsmiljöingenjörer, studenter under utbildning och andra som vill fördjupa sitt tekniska kunnande inom arbetsmiljöområdet.

Man och kvinna tittar på skärm.

Nytt bland våra publikationer – fyra praktiska vägledningar

I samarbete med Karolinska Institutet har myndigheten tagit fram kortfattade vägledningar med praktiska råd om hur organisationer kan arbeta förebyggande och med åtgärder inom fyra områden - främja hälsosamma levnadsvanor, förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen, förebygga och hantera alkoholproblem på arbetsplatsen och förebygga och hantera ryggbesvär hos medarbetare.