Presentationerna från webbinariet om belysning och synförhållanden på arbetsplatsen

21 september presenterade vi på ett webbinarium de nya riktlinjerna om synergonomi - belysning och synförhållanden på arbetsplatsen. Nu kan du ta del av samtliga föreläsares presentationer.

Här kan du läsa och ladda ner presentationerna:

Varför är det viktigt med en god visuell miljö? Hans Richter, Hillevi Hemphälä

Hur ska vi utforma våra arbetsplatser för en god synergonomi? Hillevi Hemphälä

Gör rätt från början! Jörgen Eklund

Hur får vi med synergonomi i det systematiska arbetsmiljöarbetet? Birgitta Hård af Segerstad, Inga-Lill Andersson Hjelm

Mer om belysning och synförhållanden på arbetsplatsen