Utbilda dig till arbetsmiljöstrateg – nytt magisterprogram

I höst är det möjligt att söka ett magisterprogram inom arbetsmiljö – Arbetsmiljöstrateg 60 högskolepoäng, på Mittuniversitetet. Utbildningen sker på distans och halvfart, med start vårterminen 2022. Anmälan är öppen mellan 15 september – 15 oktober.

Ger god grund på arbetsmarknaden

Utbildningen ger dig kunskap om hur arbetsmiljöstrategiska insatser i organisationer kan genomföras. Vidare får du kompetens om hur hälsa kan främjas, ohälsa kan förebyggas och hur rehabilitering på bästa sätt kan bedrivas.

Liv Nilsson är analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap och har drivit arbetet med de olika lärosätena. Hon är nöjd med de förslag på utbildningar som samarbetet genererat och ser nu fram emot att se de olika programmen och kurserna starta framöver:

– Det finns ett uttalat behov av både den praktiska kompetens som traditionella arbetsmiljöingenjörer besitter, men också kompetens på det strategiska planet och det är den inriktningen som den nya magistern nu har, berättar Liv.

Programmet tar upp flera viktiga moment, som bland annat: arbetslivets och ledarskapets betydelse för en hållbar arbetsmiljö, risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön, juridiska perspektiv samt verktyg för arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Målet med utbildningen är att ge en ökad förmåga att möta arbetslivets krav på fördjupade kunskaper inom området arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.

Läs mer om utbildningen på Mittuniversitets programsida.

Läs mer om arbetet med att ta fram relevanta utbildningar och vilka utbildningar inom området som är på gång på de olika lärosätena.