Nytt magisterprogram inom arbetsmiljö

Nu är anmälan öppen för Mittuniversitetets magisterprogram inom arbetsmiljö – Arbetsmiljöstrateg 60 högskolepoäng. Det nya magisterprogrammet blir det första i sitt slag. Utbildningen ges på distans och halvfart, med start vårterminen 2022. Anmälan är öppen mellan 15 september – 15 oktober.

Ger god grund på arbetsmarknaden

Utbildningen ger dig kunskap om hur arbetsmiljöstrategiska insatser i organisationer kan genomföras. Vidare får du kompetens om hur hälsa kan främjas, ohälsa kan förebyggas och hur rehabilitering på bästa sätt kan bedrivas. Programmet tar upp flera viktiga moment, som bland annat: arbetslivets och ledarskapets betydelse för en hållbar arbetsmiljö, risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön, juridiska perspektiv samt verktyg för arbetsmiljö- och hälsoarbete. Målet med utbildningen är att ge en ökad förmåga att möta arbetslivets krav på fördjupade kunskaper inom området arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.

Målgruppen för utbildningen är de som sedan tidigare har en kandidatexamen och kanske också arbetslivserfarenhet inom arbetsmiljö-, personal- eller hälsoområdet. Programmet ger specialkompetens för att arbeta och driva förbättringsarbete kring arbetsmiljö- och hälsorelaterade frågor i arbetslivet. Läs mer om utbildningen på Mittuniversitets programsida.

Liv Nilsson är processledare för initiativet att stimulera utveckling av utbildning för arbetsmiljöingenjörer som myndigheten inledde hösten 2019. Fyra universitet, Mitthögskolan, Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs universitet och Karolinska Institutet ingår just nu i initiativet och hon är nöjd med de förslag på utbildningar som samarbetet genererat och ser nu fram emot att se de olika programmen och kurserna starta framöver:

– Vi har identifierat att det behövs utbildning med både praktisk och strategisk inriktning. Det är därför en bred flora av program och kurser som nu startas och fler är på gång, säger Liv Nilsson, processledare vid myndigheten.

Övriga kurser och program på gång

Förutom magisterprogrammet Arbetsmiljöstrateg som nu startar på Mittuniversitet så har ett antal fristående kurser dragit i gång under året som ett resultat av initiativet. Vårterminen 2021 startade Göteborgs universitet en kurs i exponeringsbedömning för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker, en kurs som också kommer att ges vårterminen 2022. I höstas startades också sex helt nya fristående kurser på KTH inom områdena arbetsliv och hälsa, avancerade luftmätningar, ledarskap och hållbara arbeten, belastningsergonomi, buller och vibrationer och riskbedömning. Kurser som kan läsas fristående och av exempelvis yrkesverksamma som vill förnya och fördjupa sina kunskaper. Dessa kurser kommer också att ges hösten 2022.

De som har läst 180 högskolepoäng tidigare kan även, efter att ha läst kurser motsvarande 45 högskolepoäng, få möjlighet att göra ett examensarbete och ta ut en magisterexamen. Till vårterminen 2022 ger KTH sex kurser, några med start i januari, några med start i mars, se nedan.

Läs mer om kursen i exponeringsbedömning på Göteborgs universitet

Läs mer om KTHs kurser

Kurs och programstarter våren 2022 – ansök senast 15 oktober på antagning.se

Mittuniversitetet

Göteborgs universitet

  • Kurs: Exponeringsbedömning för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker, 15 hp. Läs mer här.

Kungliga Tekniska Högskolan

Kurser med start i januari 2022:

  • Vetenskapliga metoder inom arbetsmiljö och hälsa, 7,5 HP, Kursinfo: Läs mer här.
  • En god kemisk arbetsmiljö – riskbedömning och utveckling, 4 HP. Kursinfo: Läs mer här.
  • Design av ergonomiska arbetsplatser, 2,5 HP. Kursinfo: Läs mer här.

Kurser med start i mars 2022:

  • Förändringsledarskap i arbetsmiljöutveckling, 4 HP. Kursinfo: Läs mer här.
  • Design av ergonomiska produkter, 2,5 HP. Kursinfo: Läs mer här.
  • En god fysikalisk arbetsmiljö – riskbedömning och utveckling, 3, 5 HP. Kursinfo: Läs mer här.

Se samlingssida KTH

Utbildningar under utveckling

  • Magisterprogram med arbetsnamnet ”Arbetsmiljöstrateg”, Karolinska institutet. Planerad start hösten 2022.
  • Högskoleingenjörsutbildning, kandidatnivå, med profil ”Arbetsmiljöingenjör”, Mittuniversitetet. Planerad start hösten 2023.

Läs mer om initiativet att stimulera utbildning för arbetsmiljöingenjörer.

Läs Mittuniversitets pressmeddelande om magisterprogrammet