Arbets- och miljömedicinska vårmötet 2024

Turen hade kommit till Örebro när det gällde att vara värd för årets Arbetsmiljö- och miljömedicinklinikernas vårmöte. Drygt 340 personer lyssnade till föreläsningar och knöt kontakter i dagarna två, den 30 och 31 maj.

Arbetsmiljö- och miljömedicinska klinikerna arbetar med sambandet mellan hälsa och miljö på jobbet, hemma och utomhus. 2024 års konferens riktade sig som vanligt till företagshälsor, myndigheter, forskare, företag och andra vårdgivare. Marcus Strömgren, verksamhetschef för Arbets- och miljömedicin i Örebro hälsade välkommen och därefter fick Mats G Karlsson, forsknings- och utbildningsdirektör Region Örebro ordet.

Besökarna fick ta del av föreläsningar om AI i det framtida arbetslivet, belastningsergonomi, hormonstörande kemikalier i vår vardag, klimatförändringar, ledarskap i offentlig sektor, klimakteriet som arbetsmiljöfråga.

Myndigheten för arbetsmiljökunskaps deltagande

Myndigheten för arbetsmiljökunskap deltog på konferensen med information om några av våra publikationer och riktlinjer. Eftersom vi var en av två som ställde ut med information och give aways hade vi många besökare vid vårt bord.

Vi gav också deltagarna en chans att komma med förslag och idéer till kunskap de saknar som tips till oss i det framtida arbetet.

Charlotta Wrenninge och Mirella Eld deltog på årets vårmöte.

Charlotta Wrenninge, läkare, och Mirella Eld, sköterska, båda anställda på Capio Örebro var två av de som gick mellan konferensens parallella sessioner för att ta del av ny forskning. De ser konferensen som ett bra tillfälle till fortbildning och känner även väl till Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

– Vi använder oss av de riktlinjer ni producerar som ett stöd i arbetet, säger Charlotta Wrenninge.

Konferensen avslutades med ett panelsamtal med titeln ”Från forskning till företagshälsovård- hinder och möjligheter” med Peter Munck av Rosenschöld, vd för Sveriges Företagshälsor, Sofia Paulsson, doktorand medicinsk chef för Health Profile Institute, Irene Jensen, professor Karolinska institutet, Carl Antonsson, med. dr. specialistläkare AMM Syd, och Fredrik Andersson, arbetsmiljöingenjör Hälsolänken i Torsby.

Processledare Liv Nilsson och kommunikatör Kristin Nylander, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, på 2024 års vårmöte. Deltog gjorde också processledare Maria Henriksson.