Riktlinjerna om alkoholproblematik presenterades på seminarium om skadligt bruk i arbetslivet

Den 21 november presenterades de nya uppdaterade riktlinjerna om att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet på ett livesänt hybridseminarium, Så förebygger du skadligt bruk i arbetslivet. Seminariet var fullsatt på plats på Afa försäkring i Stockholm, och runt 700 personer var anmälda till att delta på distans.

Maria Schütt från Afa försäkring guidade genom dagen och intervjuade de medverkande talarna. Publiken fick publiken ta del av forskning kring vad som händer i hjärnan vid beroende av forskare Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet. Gunnel Hensing, professor vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, gav en tillbakablick, nuläge och kommande utmaningar när det gäller alkohol i arbetslivet.

Seminariet bjöd också på en del statistik, bland annat av analytiker Elin Henriksson från Afa Försäkring.

Ulric Hermansson presenterade riktlinjerna för att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet

Ulric Hermansson, forskare och universitetslektor vid Karolinska institutet är en av författarna till Riktlinjer för förebyggande och hantering av alkoholproblem i arbetslivet, som ges ut av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Ulric Hermansson belyste vikten av att alkoholproblem bör hanteras skyndsamt när de upptäcks, och hur människors alkoholkonsumtion är ett känsligt ämne. Han berättade också om kombinationen av insatser som kan vara framgångsrika när det gäller att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet. Riktlinjerna, som är tänkta att tillämpas av företagshälsan, ger stöd både gällande arbetssätt på organisatorisk nivå och på individnivå. Riktlinjerna kan även fungera som ett kunskapsunderlag för arbetsgivare.

Cecilia Eurén Pettersson och Fredrik Sparre berättar om att förebygga och hantera riskbruk i praktiken under seminariet om skadligt bruk i arbetslivet.

Förebygga och hantera riskbruk i praktiken

Cecilia Eurén Pettersson, företagssköterska på företagshälsan Falck berättade tillsammans med företagsläkare Fredrik Sparring från Avonova om att förebygga och hantera riskbruk i praktiken och arbetsplatsens roll och betydelse.

Nathalie Robert Edgar, projektledare från Prevent berörde svårigheten att våga agera när det finns misstanke om riskbruk bland medarbetare. Irene Jensen, professor i metodik för företagshälsa, Karolinska institutet och Peter Munck af Rosenschöld, vd på Sveriges Företagshälsor, informerade om pågående forskning och vikten av dess praktiska tillämpning.

Teresia Weinberg, Forte, Liv Nilsson, Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Maria Schütt, Afa Försäkring.

Inblick i pågående forskning

Susanna Toivanen, professor i sociologi, Mälardalens universitet, berättade om sin forskning där hon kartlägger skadligt bruk bland kvinnor och män i olika branscher baserat på ett urval av den arbetande befolkningen i Sverige. Emma Brulin, docent i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet presenterade sin pågående forskning om skadligt bruk av alkohol och droger bland hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Om förekomsten, samsjukhet, riskfaktorer i arbetsmiljö och effekter på patientarbetet.

Dagen avslutades med en framtidsspaning inom området av Mats Ramstedt, senior forskningsspecialist vid Karolinska institutet.

Seminariet var ett samarbete mellan Forte, Afa Försäkring och Myndigheten för arbetsmiljökunskap och finns att se i efterhand på Afa Försäkrings webbplats.

Här finns riktlinjerna för att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet att ladda ner.