Samverkan för en god företagshälsovård

Möjlighet till dialog och tillfälle att utbyta information, så sammanfattar deltagarna samverkansgruppen för företagshälsovård. I början av maj möttes vi upp i Stockholm för att uppdatera varandra sedan sist.

Vår främsta uppgift är att sammanställa och sprida relevant och aktuell forskning inom arbetsmiljöområdet. Meningen är att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken.
För att lyckas med det har vi satt samman olika råd och samverkansgrupper, där en av dem är samverkan för företagshälsovård. Syftet med gruppen är att öka möjligheten att sammanställa information som är relevant, och att informera om vår verksamhet och det arbete vi gör. Deltagarna är från olika aktörer inom företagshälsovården.

Deltagarna ger råd och bidrar med sin kompetens och kunskap till oss. De kan också stötta myndigheten när det gäller prioriteringar och informera om kunskapsluckor i aktuella frågor inom arbetsmiljö, och bidra till dialogen om kompetensförsörjning inom företagshälsovården. Gruppen träffas två gånger per år.

format_quote

Det här är en möjlighet till dialog och att få information om vad som pågår i myndigheten, samtidigt som det är en chans för mig att informera om vad jag arbetar med för tillfället

Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges Företagshälsor

Peter Munck af Rosenschöld är en av dem som sitter med i samverkansgruppen och arbetar som vd för Sveriges Företagshälsor, och representerar därmed branschen.

– Jag speglar branschens verklighet och de utmaningar vi har. Gruppen är viktig eftersom företagshälsovården är ett av myndighetens ansvar och här diskuterar vi vad som sker och kommer med inspel och råd till myndigheten, säger han.

I början av maj sågs deltagarna i Stockholm för att byta information om vad som är på gång inom myndigheten och branschföreningarna, informera om nya projekt och för att diskutera kompetensförsörjning av läkare inom företagshälsovård.

– För oss på myndigheten är samverkan otroligt viktigt för att få input och stöd inom området, deltagarna har en kompetens som vi har nytta av i vårt arbete. Det är också en kanal för att informera om vad vi arbetar med för projekt och bolla idéer, säger Liv Nilsson, processledande analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Liv Nilsson, processledande analytiker

Vi hämtade även in företagshälsogruppens åsikter och råd kring kommunikation av våra reviderade riktlinjer samt tog emot tips på sakkunniga att anlita till ett nytt projekt om kognitiv arbetsmiljö.
Maria Sjöberg, representant från Riksföreningen för Företagssköterskor, gjorde sitt sista möte då en ny ordförande för föreningen väljs i vår.

Här kan du läsa samtliga riktlinjer