Uppdaterade riktlinjer för förebyggande och hantering av alkoholproblem i arbetslivet

Nu har de uppdaterade riktlinjerna för att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet släppts.

Revideringen har gjorts eftersom ny forskning har tillkommit inom vissa områden, till exempel gällande e-behandling som visat sig vara ett bra komplement till fysiska möten.

Stöd för anställda

Riktlinjerna ska fungera som ett stöd till anställda inom företagshälsa i deras arbete för att stödja arbetsgivarna i att förebygga och behandla alkoholproblem.

– Att anställda som har alkoholproblem erbjuds de bästa och mest effektiva insatserna är även en etisk fråga, säger Pernilla Nordkvist, projektledare på Sveriges Företagshälsor, en av experterna som medverkat i revideringen som nu lanserats.

Många av de som har en riskkonsumtion är socialt etablerade och finns i arbetslivet. I riktlinjerna lyfts vikten av att ha en alkoholpolicy på arbetsplatsen, och där finns också exempel på vad en sådan bör omfatta.

– En tydlig och skriftlig policy är troligen av grundläggande betydelse för att åtgärda alkoholproblem på arbetsplatsen, säger Ulric Hermansson, forskare och universitetslektor vid Karolinska institutet som har deltagit i arbetet med revideringen.

Vägledningar och guider

I riktlinjerna finns också sammanställning av bedömnings- och diagnosinstrument, vägledning kring olika behandlingar, best practice och en inblick i arbetsrätt och rehabilitering. I bilagorna finns bland annat exempel på överenskommelse vid alkoholbehandling samt krav- och funktionsschema och arbetsplatsdialog vid arbetsåtergång och guide för implementering av 15-metoden.

Här finns mer information och riktlinjerna för nerladdning 

Webbinarie om skadligt bruk i arbetslivet

Den 21 november 2023 presenterades riktlinjerna vid ett webbinarie om skadligt bruk i arbetslivet arrangerat av AFA-försäkring, Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Forte. Text och bilder därifrån kommer inom kort.