Aktuellt

Här hittar du nyheter och artiklar.

Filter

10 träffar(sida 1 av 1)

Arbetslivet behöver anpassas till den åldrande arbetskraften

Vi blir allt äldre och det mesta pekar på att vi i framtiden kommer att yrkesarbeta allt högre upp i ålder. På eget initiativ genomför vi därför en kunskapssammanställning som kartlägger och sammanfattar forskning om den psykosociala arbetsmiljön för senior arbetskraft.

För första gången är det möjligt att jämföra resultaten från ESENER 2019 och ESENER 2014 i visualieringsverktyget från EU-OSHA

Under den tredje företagsundersökningen om nya och framväxande risker (ESENER) fick 45 420 företag och organisationer inom alla verksamhetssektorer med minst fem anställda i 33 europeiska länder frågan om hur arbetsmiljöfrågor och hälsa hanteras hos dem. Särskilt fokus låg på psykosociala risker, det vill säga arbetsrelaterad stress, våld och trakasserier.

Emelie Friberg och Per Lytsy

Förbättra den psykosociala arbetsmiljön genom att bryta mönster med hjälp av interventioner

När samhället i stort stresstestas, som nu med COVID-19 pandemin, påverkas också den psykosociala arbetsmiljön för arbetstagare och arbetsgivare. Vi behöver nu, kanske mer än någonsin, uppmärksamma den psykosociala arbetsmiljön för att skapa förutsättningar för ett arbetsliv som bidrar till hälsa och välbefinnande för individer och organisationer.