Aktuellt

Här hittar du nyheter och artiklar.

Filter

13 träffar(sida 1 av 1)

Forskningen visar på stora brister i arbetsmiljön för hbtq-personer

Mikroaggressioner, diskriminering, trakasserier och sämre karriärmöjligheter är något av det som hbtq-personer utsätts för på sina arbetsplatser. I ett regeringsuppdrag har Myndigheten för arbetsmiljökunskap sammanställt kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. I uppdraget ingick speciellt att titta på transpersoners arbetsmiljö.

Hur kan vi hantera risker som uppstår när medarbetare arbetar längre?

Regering betonar att arbetslivet ska bli mer åldersoberoende. Andelen äldre medarbetare på våra arbetsplatser ökar och ålderspensionen håller på att senareläggas. Samtidigt vet vi att förändring av kognitiv och fysisk förmåga och ålderism, negativa attityder till äldre medarbetare, är faktorer som bland annat påverkar arbetslivet för den här gruppen.

För första gången är det möjligt att jämföra resultaten från ESENER 2019 och ESENER 2014 i visualieringsverktyget från EU-OSHA

Under den tredje företagsundersökningen om nya och framväxande risker (ESENER) fick 45 420 företag och organisationer inom alla verksamhetssektorer med minst fem anställda i 33 europeiska länder frågan om hur arbetsmiljöfrågor och hälsa hanteras hos dem. Särskilt fokus låg på psykosociala risker, det vill säga arbetsrelaterad stress, våld och trakasserier.

Emelie Friberg och Per Lytsy

Förbättra den psykosociala arbetsmiljön genom att bryta mönster med hjälp av interventioner

När samhället i stort stresstestas, som nu med COVID-19 pandemin, påverkas också den psykosociala arbetsmiljön för arbetstagare och arbetsgivare. Vi behöver nu, kanske mer än någonsin, uppmärksamma den psykosociala arbetsmiljön för att skapa förutsättningar för ett arbetsliv som bidrar till hälsa och välbefinnande för individer och organisationer.