Aktuellt

Här hittar du nyheter och artiklar.

Filter

21 träffar(sida 1 av 2)
  • Statusuppdatering

Uppföljning av statsbidrag inom vård- och omsorg

I januari 2022 fick vi i uppdrag att följa upp användningen av det statsbidrag som riktas till regioner och kommuner i syfte att främja ett hållbart arbetsliv. I uppdraget ingår att analysera och bedöma resultaten av statsbidragen samt att identifiera framgångsrika projekt som bedöms ha nationellt intresse och att bidra till deras spridning.

Hälso- och sjukvård
  • Statusuppdatering

Rapport från intervjuer med organisationer som har inblick i arbetsmiljön inom hälso- och sjukvård

Hösten 2021 fick vi i uppdrag av regeringen att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal. Som en del av detta uppdrag presenterar vi nu en rapport där vi har intervjuat företrädare inom ett antal organisationer med inblick i arbetsmiljön för dessa grupper.

Jag blev kär i mina tjejkompisar och i min fröken

I en serie med fyra artiklar har journalisten Ola Liljedahl träffat fyra hbtqi-personer med olika erfarenheter och bakgrunder. I den här artikeln möter ha Kerstin Monk som själv är journalist med ett långt yrkesliv bakom sig.

Den stora tystnaden är diskriminerande och farlig

I en serie med fyra artiklar har journalisten Ola Liljedahl träffat fyra hbtqi-personer med olika erfarenheter och bakgrunder. I den här artikeln möter han Christer Edeholt. Christer är homosexuell och arbetar på Umeå stadsbibliotek.

Sam har gjort en könskorrigering för att bli den han vill vara

I en serie med fyra artiklar har journalisten Ola Liljedahl träffat fyra hbtqi-personer med olika erfarenheter och bakgrunder. I den här artikeln möter han Sam Vidén Jakobsson. Sam är transman och arbetar som montör på Volvo i Göteborg.

  • Nytt projekt

Statsbidrag ska främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

En god arbetsmiljö är en avgörande faktor för att säkerställa kompetensförsörjningen inom vården och äldreomsorgen. Kommuner och regioner ges genom statsbidrag möjlighet att ansöka om och få finansiering av projekt med syfte att uppnå ett mer hållbart arbetsliv för vård- och omsorgspersonal. Regeringen uppdrar åt Myndigheten för arbetsmiljökunskap att följa upp användningen av statsbidraget.

  • Statusuppdatering

Varför ska vi lära oss något av coronapandemin?

Under de två år som coronapandemin var som mest intensiv sattes arbetstagare, arbetsgivare och arbetsplatser i Sverige och i världen på hårt prov. Men vad kan vi lära av det som hände på våra arbetsplatser under pandemin, och hur kan vi använda den kunskapen i framtiden?

  • Uppdrag

En unik svensk studie

Forskning visade att transpersoner ofta har en sämre arbetsmiljö jämfört med andra anställda, till exempel att transpersoner oftare blir diskriminerade eller upplever mindre stöd från kollegor.