Arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal

På denna sida hittar du resultaten av regeringsuppdraget Att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal. För att genomföra detta breda uppdrag har vi utfört fyra delstudier samt tagit fram en sammanfattande rapport. Samtliga finns att ladda ner på denna sida.

Sammanfattning av regeringsuppdraget

Här kan du ladda ner rapporten som sammanfattar de fyra delstudierna inom uppdraget.

Ladda ner sammanfattningen

Om regeringsuppdraget

Regeringen gav oss 2021 i uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal. Inom ramen för uppdraget ingår även att sprida resultaten av den sammanställda kunskapen så att den kan utgöra ett stöd för bland annat arbetsgivare, chefer, skyddsombud och andra förtroendevalda på berörda arbetsplatser.

Till projektet Arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal