Arbetsmiljö och hälsa i organisationer vid epidemier och pandemier orsakade av coronavirus

Läs eller ladda ner vår publikation Arbetsmiljö och hälsa i organisationer vid epidemier och pandemier orsakade av coronavirus där vi har sammanställt aktuell forskning globalt om hur arbetsmiljön påverkas vid en epidemi eller pandemi.

Om publikationen

Kunskapen om effekter av spridningen av coronaviruset sars-cov-2 i Sverige utifrån ett arbetsmiljöperspektiv är, av naturliga skäl, begränsad. Det finns dock internationell forskning från tidigare sjukdomsutbrott orsakade av andra coronavirus, vilken kan appliceras på svenska förhållanden och användas som underlag i en kunskapssammanställning.

I denna kunskapssammanställning sammanfattas kunskapsläget avseende hur arbetsmiljö, arbetsmiljöarbete och hälsa påverkas vid epidemier och pandemier orsakade av coronavirus. Kunskapssammanställningen ger också en bild av den publicerade forskningen avseende framför allt de första månaderna av covid-19-pandemin.

Kunskapssammanställningen är författad av

Denna kunskapssammanställning är framtagen av docent Anna Nyberg, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, docent Ingrid Demmelmaier, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet samt med dr. Kristiina Rajaleid, Stressforskningsinstitutet, Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Till sin hjälp har de haft stöd av Ylva Lindberg och Wilhelm Linder, forskningsassistenter vid Uppsala universitet.

Beteckning

Kunskapssammanställning 2022:5

Relaterad information

Övrigt