Coronaviruset i ett mikroskop

Arbetsmiljöåtgärder i det svenska näringslivet under coronapandemin – en ögonblicksbild under 2020

Här kan du läsa och ladda hem vår rapport innehållande analyser baserade på nyinsamlade data från det svenska näringslivet om arbetets organisering och arbetsmiljöarbetet samt vidtagna arbetsmiljöåtgärder under coronapandemin våren 2020.

Om publikationen

Denna rapport baseras på samma data som övriga rapporter inom  projektet ”Analys av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete”.

Vi genomförde hösten 2020 en elektronisk enkätundersökning om arbetets organisering och arbetsmiljöarbetet före pandemin 2019 samt några övergripande frågor om arbetsmiljöåtgärder som vidtagit under 2020. Enkäten har gått till företag och offentliga organisationer.

Enkätsvar från företagens ledningar om arbetsmiljöåtgärder under 2020 används i rapporten och de kombineras med registerdata om företagsstruktur och utbildnings- och personalstruktur. Drygt 2500 företag ingår i analyserna. Urval och statistisk behandling har gjorts på ett sådant sätt att resultaten i studien kan generaliseras till att belysa det svenska näringslivet. Detta har också testats med ett positivt resultat.

Analyserna fokuserar särskilt på näringslivets olika branscher, men avser att bidra till bilden över vilka övergripande arbetsmiljöåtgärder som vidtagits i företag i det svenska näringslivet under pandemin.

Beteckning

2021:3

Mer om projektet analys av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Övrigt