5 träffar(sida 1 av 1)
Hälso- och sjukvård
  • Statusuppdatering

Rapport från intervjuer med organisationer som har inblick i arbetsmiljön inom hälso- och sjukvård

Hösten 2021 fick vi i uppdrag av regeringen att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal. Som en del av detta uppdrag presenterar vi nu en rapport där vi har intervjuat företrädare inom ett antal organisationer med inblick i arbetsmiljön för dessa grupper.