Arbetsmiljön för chefer under coronapandemin

Hur upplevde chefer sin arbetsmiljö under pandemin och vilka lärdomar kan vi dra inför framtida kriser? I denna rapport sammanfattas resultaten från en enkät- och intervjustudie om chefers arbetsmiljö före, under och efter pandemin.

Läs eller ladda ner rapporten

Här kan du läsa eller ladda ner rapporten Arbetsmilöjn för chefer under coronapandemin.

Ladda ner rapportpå Nordiska ministerrådets webbplats

En podd om chefers arbetsmiljö vid en kris

Vad kan vi ta med oss till framtida samhällsutmaningar utifrån resultaten i denna rapport? Lyssna när två av författarna Andreas Wallo och Daniel Lundqvist sammanfattar rapportens viktigaste fynd i det tionde avsnittet av vår podcast Arbetsmiljösnack.

Till podcasten Arbetsmiljösnackmyndighetens webbplats

Rapporten är författad av

Daniel Lundqvist, docent
Cathrine Reineholm, medicine doktor
Andreas Wallo, biträdande professor

Alla verksamma vid Linköpings universitet

Om regeringsuppdraget

I regleringsbrevet för 2022 tilldelades vi extra ekonomiska resurser för att kartlägga och analysera coronapandemins konsekvenser för arbetsmiljön i Sverige.

Syftet med projektet har varit att kartlägga vilka kort- och långsiktiga konsekvenser pandemin har haft på arbetsmiljön och vissa arbetstagargrupper som påverkats särskilt under pandemin, men även att lyfta fram de friskfaktorer och åtgärder som förbättrade arbetsmiljön och som kan stärka förmågan i arbetslivet att hantera plötsliga och omvälvande samhällsstörningar.

Läs mer om regeringsuppdraget Coronapandemins konsekvenser för arbetsmiljön.