Filter

Sortering

12 träffar(sida 1 av 1)

Kartläggning och analys av förutsättningar för arbete hemifrån under Coronapandemin

I denna rapport har vi kartlagt och analyserat förutsättningar för arbete hemifrån under coronapandemin samt identifierat eventuella arbetsmiljörisker och andra utmaningar som finns för att kunna ha en god arbetsmiljö vid arbete hemifrån.

Utbildningssituationen för läkare inom företagshälsovården

Myndigheten för arbetsmiljökunskap fick i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur utbildningssituationen för läkare som arbetar inom företagshälsovården kan lösas.

 • Publicerad2021/02/22
 • |
 • Typ av publikation
  • Rapport

Framtidens arbetsmiljö i Sverige

I regleringsbrevet för 2018 gav regeringen oss i uppdrag att sammanställa nationell och internationell forskning om framtidens arbetsliv och utifrån vår sammanställning utforma fördjupade kunskapsöversikter på utvalda områden. I uppdraget ingick också att identifiera kunskapsluckor. I föreliggande rapport redovisar vi detta uppdrag.

 • Publicerad2020/02/24
 • |
 • Typ av publikation
  • Rapport
 • |
 • Kategorier