Samordna företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare

Här kan du läsa och ladda ner redovisningen av regeringsuppdraget att samordna företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare.

Om rapporten

Myndigheten för arbetsmiljökunskap mottog 2021 regeringsuppdraget att samordna insatser för att främja företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare (dnr: A2021/02080).

Inom ramen för uppdraget ska Myndigheten för arbetsmiljökunskap vara en koordinerande instans genom att bland annat samordna inblandade aktörer samt följa utvecklingen av relevanta utbildningsinsatser och nätverk för läkares specialistutbildning inom arbetsmiljöområdet. Myndigheten ska fungera som en sammanhållande instans för att samla information och stimulera förekomsten av relevanta utbildningsinsatser och uppstart av nationella nätverk. Uppdraget inbegriper att främja läkares möjligheter till fortbildning, god tillgång till handledare och studierektorer samt relevanta nätverk men inte att myndigheten själv ska vara en utbildningsanordnare.

Inom ramen för samordningen ska myndigheten även starta upp ett eller flera nationella nätverk för berörda aktörer inom företagshälsovård. Myndigheten ska samla olika aktörer, koordinera nätverksbygget och samordna insatserna för att sedan föreslå hur ansvaret kan lämnas över till lämplig aktör.

Övrigt