Arbetsmiljön för personal som arbetade på sina ordinarie arbetsplatser under coronapandemin – handel, transport och omsorg

Läs eller ladda ner Arbetsmiljön för personal som arbetade på sina ordinarie arbetsplatser under coronapandemin – handel, transport och omsorg

Om publikationen

Vi har genomfört en studie i syfte att studera vilka förändringar i arbetsmiljön som uppstod under coronapandemin hos personal inom handel, transport och omsorg.

Kunskapssammanställningen är författad av:

  • Dimitris Michailakis, professor vid Linköpings universitet
  • Susanne Kelfve, docent vid Linköpings universitet

Beteckning

Rapport 2023:5

Bakgrund

I regleringsbrevet för 2022 tilldelades Myndigheten för arbetsmiljökunskap uppdraget att kartlägga och analysera kort- och långsiktiga konsekvenser av coronapandemin för arbetsmiljön i Sverige.

För att genomföra detta stora regeringsuppdrag initierande myndigheten fem olika projekt, vart och ett med fokus på någon eller några yrkesgrupper som särskilt påverkades av coronapandemin, samt för att belysa generella förändringar i arbetsmiljön såsom distansarbete och arbete i hybridorganisationer. Resultaten från myndighetens studier ger förhoppningsvis kunskaper om hur samhället kan hantera liknande samhällsstörningar och kriser i framtiden.

En sammanfattning av resultaten från alla ingående projekt finns i rapporten Coronapandemins konsekvenser för arbetsmiljön i Sverige (A2021/02355, A2021/02331 (delvis)).

Relaterade nyheter

Övrigt