Redovisning av uppdrag att lämna förslag om organisationsförändring

Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap har haft som gemensamt uppdrag att lämna förslag på hur Myndigheten för arbetsmiljökunskaps uppgifter kan överföras till och inordnas i Arbetsmiljöverket. Bakgrunden är regeringens avsikt att pröva en överföring och inordning utifrån den generella bedömningen att antalet myndigheter bör minska och statsförvaltningen effektiviseras.

Om rapporten

Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap har olika uppdrag och uppgifter inom samma politikområde. Några uppgifter är angränsande men inriktningen och utförandet skiljer sig åt utifrån myndigheternas respektive uppdrag. Detta gäller framför allt verksamheterna inom analys/kunskapssammanställning, kommunikation/kunskapsspridning och internationellt arbete. 

Utgångspunkten för myndigheternas gemensamma förslag är regeringsuppdragets inriktning och dess bakgrund. I uppdraget har endast ingått att föreslå organisationsförändringar som innebär att Arbetsmiljöverkets och Myndigheten för arbetsmiljökunskaps uppgifter läggs samman. Därför har inga andra förändringar prövats eller övervägts i denna rapport.

Övrigt

  • Typ av publikation

  • Publicerad

    1 mars 2024