Att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har haft regeringens uppdrag att följa upp hur statsbidraget för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg har använts under åren 2021 och 2022.

Sammanfattning

Myndighetens uppföljning omfattade att analysera och bedöma resultatet av statsbidraget samt identifiera framgångsrika projekt som finansierats med statsbidraget och bidra till projektens spridning. Uppföljningsuppdraget kompletterar Socialstyrelsens uppdrag att redovisa fördelning och användning av statsbidraget utifrån återrapportering från kommuner och regioner som tagit del av det.

Författare

Anna Fogelberg Eriksson, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet

Agneta Halvarsson Lundkvist, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet

Beteckning

Rapport 2024:5

Övrigt

  • Typ av publikation

  • Publicerad

    2 april 2024