Faktorer som bidragit till ett utvecklat arbetsmiljöarbete i det svenska näringslivet

I rapporten presenteras data baserad från en enkätundersökning som myndigheten genomförde 2019–2020. Resultatet av enkäten visar framförallt ett samband mellan lärande arbetsorganisation och arbetsmiljöarbete men också visst samband mellan företagsstorlek och arbetsmiljöarbete i det svenska näringslivet.

Om publikationen

Syftet med analysrapporten är att studera samband mellan arbetsmiljöarbete och företagsstorlek respektive arbetsorganisation. Data som ligger till grund för genomförda analyser baseras på Myndigheten för arbetsmiljökunskaps elektroniska enkätundersökning (Organisering i svenskt arbetsliv 2019–2020). Enkäten besvarades av företag och offentliga organisationer och utgör underlag för indikatorer och analys på organisatorisk nivå. Analyser i rapporten belyser generella orsaker till skillnader i företagens grad av utvecklat arbetsmiljöarbete.

Författare

Annette Nylund, fil dr. i arbetsvetenskap, fil.lic. i ämnet industriell arbetsvetenskap, fil.kand. i nationalekonomi och statsvetenskap och processledare på Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Annette Nylund har även genomfört de beräkningar som ingår i rapporten.

Beteckning

Rapport 2023:9

Övrigt