play_circle_outline

Coronapandemins konsekvenser för arbetsmiljön i Sverige

I rapporten sammanfattas resultaten av regeringsuppdraget att kartlägga och analysera coronapandemins kort- och långsiktiga konsekvenser och påverkan på arbetsmiljön i Sverige.

Läs eller ladda ner rapporten

Här kan du läsa eller ladda ner rapporten Coronapandemins konsekvenser för arbetsmiljön i Sverige som sammanfattar resultaten från fem studier genomförda inom regeringsuppdraget.

Ladda ner rapporten

format_quote

De arbetstagare som var mest utsatta under pandemin var de som inte hade så stora möjligheter att jobba hemifrån utan behövdes på sina arbetsplatser. Det gällde särskilt anställda i kvinnodominerade yrken, som vård, omsorg och skola.

–  från sammanfattning av resultat (s.7)

Om regeringsuppdraget

I regleringsbrevet för 2022 tilldelades vi extra ekonomiska resurser för att kartlägga och analysera coronapandemins konsekvenser för arbetsmiljön i Sverige.

Syftet med projektet har varit att kartlägga vilka kort- och långsiktiga konsekvenser pandemin har haft på arbetsmiljön och vissa arbetstagargrupper som påverkats särskilt under pandemin, men även att lyfta fram de friskfaktorer och åtgärder som förbättrade arbetsmiljön och som kan stärka förmågan i arbetslivet att hantera plötsliga och omvälvande samhällsstörningar.