En utvärdering av programmet Kvinnors arbetsmiljö

2011 fick Arbetsmiljöverket i uppdrag av regeringen att utveckla och genomföra särskilda insatser med syfte att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av belastningsskador. Myndigheten för arbetsmiljökunskap har utvärderat delar av uppdraget.

Sammanfattning

Det övergripande syftet med utvärderingen var att undersöka om de insatser som genomförts inom ramen för regeringsuppdraget, programmet Kvinnors arbetsmiljö, gett bestående avtryck och därmed bidragit till att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljöproblem. Utvärderingen har haft huvudsakligt fokus på de två projekten Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö (EKA) och Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus (HAK). Det inkluderade att tydliggöra vilka villkor och förutsättningar som behövs för att inspektioner och därtill relaterade förändringar ska kunna bidra till en bättre arbetsmiljö.

Ännu ett syfte var att undersöka bestående avtryck inom Arbetsmiljöverkets interna verksamhet. En ytterligare aspekt handlade om att klargöra vilka villkor och förutsättningar som bör finnas på plats för att möjliggöra en utvärdering av ett genomfört program och därmed tydliggöra vilka insikter och lärdomar som kan göras utifrån de förutsättningar som funnits för föreliggande utvärderingsarbete.

Författare

Petra Lindfors, professor, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Beteckning

Rapport 2024:6

Övrigt

  • Typ av publikation

  • Publicerad

    8 mars 2024