Filter

Sortering

12 träffar(sida 1 av 1)

Arbetsmiljö och psykisk hälsa

I kunskapssammanställningen har vi beskrivit och analyserat arbetsmiljörelaterade riskfaktorer och skyddsfaktorer för psykisk ohälsa kopplat till arbetet och arbetsplatsen, samt identifierat vilka riskgrupper som berörs.

Kartläggning och analys av förutsättningar för arbete hemifrån under Coronapandemin

I denna rapport har vi kartlagt och analyserat förutsättningar för arbete hemifrån under coronapandemin samt identifierat eventuella arbetsmiljörisker och andra utmaningar som finns för att kunna ha en god arbetsmiljö vid arbete hemifrån.