Senior arbetskraft – en systematisk kunskapssammanställning med fokus på mental arbetsmiljö och arbetssocial miljö i Sverige

Vi har genomfört en systematisk kunskapssammanställning med fokus på mental arbetsmiljö och arbetssocial miljö för senior arbetskraft i Sverige.

Sammanfattning

Tidigare forskning har belyst ett antal faktorer som påverkar arbetslivet för äldre medarbetare, bland annat åldersdiskriminering och negativa attityder till äldre medarbetare, förändring av kognitiv och fysisk förmåga vid stigande ålder samt sambandet mellan en god arbetsmiljö och ökningen i arbetsmarknadsdeltagande bland äldre medarbetare. I en kunskapssammanställning har vi sammanställt resultat från forskning om den seniora arbetskraftens psykosociala arbetsmiljö i ett svenskt sammanhang.

Begreppet psykosocial arbetsmiljö är i sammanställningen uppdelat i mental arbetsmiljö och arbetssocial miljö och utgår från följande frågeställningar:

  • Vilka huvudsakliga risker i den mentala och arbetssociala miljön har identifierats i forskning som fokuserar på senior arbetskraft?
  • Hur påverkar digitalisering på arbetsplatsen och arbetslivet den psykosociala arbetsmiljön för senior arbetskraft?
  • Hur påverkar distans- och hemarbete den psykosociala arbetsmiljön för senior arbetskraft?

Kunskapssammanställningen är författad av

Kunskapssammanställningen är författad av professor Kerstin Nilsson, avdelningen för Folkhälsovetenskap Högskolan Kristianstad, docent Sandra Jönsson, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA), Urbana studier, Malmö universitet samt projektassistent Emma Nilsson, avdelningen för Arbets- och Miljömedicin, Lunds universitet.

Beteckning

Kunskapssammanställning 2022:3

Relaterad information

Övrigt