Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid

I denna publikation har vi tillsammans med Arbetsmiljöverket sammanställt friskfaktorer som kan bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Om rapporten

Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått i uppdrag av Regeringen att i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Försäkringskassan sammanställa friskfaktorer på organisatorisk nivå som går att mäta och följa över tid. Dessa friskfaktorer ska kunna bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö där den psykiska hälsan främjas. Denna rapport redovisar myndigheternas gemensamma analys och bedömning av saken.

Beteckning

Rapport 2021:1

Mer om friskfaktorer som mätas och följas över tid

Övrigt