Arbetsmiljö och suicidalt beteende

I kunskapssammanställningen har vi analyserat arbetsmiljörelaterade riskfaktorer och skyddsfaktorer för suicidprevention kopplat till arbetet och arbetsplatsen, samt identifierat vilka riskgrupper som berörs.

Litteraturen i kunskapssammanställningens rapporter pekar på ett antal prioriterade områden inom arbetsmiljö och suicidalt beteende och lämnar vissa förslag på framtida utvecklingsområden inom fältet. Dessa områden handlar primärt om inriktningen i vidare forskning. De prioriterade områdena och förslagen på utvecklingsområden presenteras i kunskapssammanställningen.

Bakgrund

Tillsammans med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och ett flertal andra myndigheter fick vi i uppdrag av regeringen att inkomma med underlag inför arbetet med den nationella strategin inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Inom ramen för vår del i uppdraget genomförde vi två övergripande kunskapssammanställningar med fokus på arbetsmiljö och psykisk hälsa samt arbetsmiljö och suicidalt beteende.

Tidsplan – nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

  • 1 september 2021 – Vi tillsammans med övriga berörda myndigheter redovisar våra individuella analyser till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.
  • 31 december 2021 – Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen redovisar fortsatt arbetsplan till Socialdepartementet.
  • 1 september 2023 – Uppdraget slutredovisas till Socialdepartementet.

Beteckning

Kunskapssammanställning 2021:5

Mer om arbetsmiljö och suicidalt beteende