God arbetsmiljö för hbtqi-personer – en forskningsbaserad guide

Guiden riktar sig till arbetsplatser som vill skapa en arbetsmiljö där alla känner sig inkluderade och respekterade, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

För att skapa en inkluderande arbetsplats är det viktigt att aktivt motverka arbetsmiljöproblem och diskriminering, men också att arbeta proaktivt för lika rättigheter och möjligheter.

Boka redan nu in den 22 oktober!
Då sänder vi ett webbinarium om guiden.

Vem kan använda guiden?

Guiden riktar sig till alla som arbetar på en arbetsplats, som medarbetare, chefer, HR-representanter, skyddsombud eller fackliga företrädare.

Innehållet riktar sig främst till arbetsplatser men delar i guiden kan användas av till exempel ideella föreningar eller skolor.

Guiden utgår från forskning

30 juni 2022 redovisade myndigheten uppdraget ”Hbtq-personers sociala och organisatoriska arbetsmiljö” till regeringen. Resultaten visade att mikroaggressioner och sämre karriärmöjligheter är något av det som hbtq-personer utsätts för på sina arbetsplatser. Resultaten visade även behovet av ett konkret verktyg med koppling till forskning.

Hbtq-personers sociala och organisatoriska arbetsmiljöKunskapssammanställning

Korta fakta om guiden

Guiden innehåller fem delarexpand_more

Den första delen beskriver de olika roller som guiden riktar sig till samt ger definitioner av organisatorisk och social arbetsmiljö och diskriminering. Den andra delen går igenom nyckelbegrepp som är bra att känna till och reflektionsövningar kopplade till begreppen. Del tre och fyra sammanfattar teori och forskning. Innehåller även reflektionsövningar och exempel för att ge ökad förståelse för teori och forskning. Den avslutande delen innehåller fördjupande reflektionsövningar, checklistor och en vägledning vid transition.

Målgrupperexpand_more

Guiden riktar sig till alla på arbetsplatsen – medarbetare, chefer, HR-representanter, skyddsombud och fackliga företrädare. I guiden finns övningar och checklistor som är riktade till de olika rollerna.

Bakgrundexpand_more

Myndigheten har i ett tidigare regeringsuppdrag kartlagt och sammanfattat befintlig forskning om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för hbtq-personer.
Kunskapssammanställningen ”Hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, med fokus på transpersoners situation” redovisades till regeringen den 30 juni 2022. Guiden utgår ifrån och sammanfattar de viktigaste aspekterna av kunskapssammanställningen.

Författareexpand_more

  • Andrea Eriksson, professor, Avdelningen för ergonomi, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, Kungliga Tekniska högskolan.
  • Sara Andersson, fil. dr., Stockholms universitet och Högskolan Väst.

Illustrationerexpand_more

Cecilia Birgerson Nordling har på uppdrag av myndigheten illustrerat den forskningsbaserad guiden. Illustrationerna har skapats under arbetets gång och i nära samarbete med författarna.