Filter

Sortering

12 träffar(sida 1 av 1)

Interventioner för god psykosocial hälsa inom hälso- och sjukvården

Som en del av regeringsuppdraget "Att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal" presenterar vi en kunskapssammanställning om olika interventioners effekt på den psykosociala arbetsmiljön. Uppdraget har delats upp i fyra delprojekt, här presenteras ett av dem.

Kartläggning och analys av förutsättningar för arbete hemifrån under Coronapandemin

I denna rapport har vi kartlagt och analyserat förutsättningar för arbete hemifrån under coronapandemin samt identifierat eventuella arbetsmiljörisker och andra utmaningar som finns för att kunna ha en god arbetsmiljö vid arbete hemifrån.

Organisatorisk förändringskompetens på arbetsplatser

I denna kunskapssammanställning har forskarna identifierat fyra olika områden som särskilt relevanta för förändringskompetens i organisationer, nämligen: ledning, chefer och förändringsagenter samt kompetens och möjligheter till lärande i förändringsprocesser.