Organisatorisk förändringskompetens på arbetsplatser

I denna kunskapssammanställning har forskarna identifierat fyra olika områden som särskilt relevanta för förändringskompetens i organisationer, nämligen: ledning, chefer och förändringsagenter samt kompetens och möjligheter till lärande i förändringsprocesser.

Sammanfattning

Denna kunskapssammanställning är framtagen av professor emeritus Henrik Kock och medicine doktor Cathrine Reineholm vid Linköpings universitet. Professor Jan Johansson, vid Luleå tekniska universitet, har kvalitetsgranskat kunskapssammanställningen.

”Organisatorisk förändringskompetens på arbetsplatser” är en del av regeringsuppdraget ”Framtidens arbetsmiljö i Sverige” som gavs till myndigheten i juni 2018. Uppdraget har dels omfattat att sammanställa nationell och internationell forskning på området, dels att identifiera kunskapsluckor i det samlade materialet.

Kunskapssammanställningen är författad av

Henrik Kock och Cathrine Reineholm

Beteckning

Kunskapssammanställning 2020:4 (KS 2020:4)

Relaterad information

Övrigt