Framtidens arbetsmiljö – trender, digitalisering och anställningsformer

I rapporten presenteras tre självständiga delsammanställningar, Arbetsmiljötrender, Digitalisering och arbetsmiljö samt Anställningsform, hälsa, arbetstillfredsställelse, arbetsskador och mortalitet - en översikt av översikter.

Sammanfattning

Det framgår av kunskapssammanställningen Framtidens arbetsmiljö – trender, digitalisering och anställningsformer att det svårt att kartlägga och presentera förändringarnas konsekvenser på ett vetenskapligt grundat sätt eftersom det dröjer innan effekter av förändringsprocesser märks, fastställs och beforskas. Ändå lyckas kunskapssammanställningen visa att digitaliseringens inverkan på organisatorisk och social arbetsmiljö är mycket komplex. Effekterna kan vara både positiva och negativa beroende på andra faktorer inom den aktuella arbetsmiljön. Vidare identifierar kunskapssammanställningen ett antal nya anställningsformer, bland annat gigarbete, och bedömer dem i arbetsmiljöavseende. Kunskapssammanställningen visar att det finns indikationer på ett samband mellan tidsbegränsad anställning och ohälsa.

Kunskapssammanställningen är författad av

  • Jörgen Eklund (del 1)
  • Kristina Palm, Ann Bergman och Calle Rosengren (del 2)
  • Gunnar Aronsson (del 3)

Beteckning

Kunskapssammanställning 2020:3 (KS 2020:3)

Mer information

Övrigt