59 träffar(sida 2 av 3)

Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Riktlinjerna riktar sig till företagshälsa, arbetsgivare eller annan aktör som erbjuder liknande tjänster och fokuserar på att förebygga, utreda och åtgärda så kallad arbetsrelaterad psykisk ohälsa, APO.

Inläggstyp: Publikation

Rapport om riktlinjer för evidensbaserad praktik inom företagshälsovården

Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa vid Karolinska Institutet har tagit fram fem evidensbaserade riktlinjer för företagshälsovården. Ansvaret för att upprätthålla och utveckla dessa ligger nu hos oss. I denna rapport kan du läsa om hur arbetet gått till samt våra planer framåt.

Inläggstyp: Publikation

Femårskalas för myndigheten

Den sista dagen i augusti var det, förutom strålande solsken, dags att bjuda in till jubileum då myndigheten firade fem år.

Inläggstyp: Inlägg

Nyhetsbrev 23 maj

Läs om arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdspersonalen under pandemin, hot och våld i arbetslivet och uppdaterade riktlinjer vid alkoholproblem.

Inläggstyp: Inlägg

Besök från EU-Osha

Många tips och råd kring nätverk och kontaktpersoner, samt fördjupad förståelse för varandras arbete. Det var kontentan av besöket från EU-Osha där tillförordnad direktör gästade oss.
– Vi har hört många exempel idag som kommer att hjälpa oss i vårt arbete, säger William Cockburn.

Inläggstyp: Inlägg

En dag att uppmärksamma alla sjuksköterskor

Sjuksköterskor är en stor och viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården. Vi på myndigheten för arbetsmiljökunskap har i flera studier uppmärksammat sjuksköterskornas arbetsmiljö.

Inläggstyp: Inlägg

Samverkan för en god företagshälsovård

Möjlighet till dialog och tillfälle att utbyta information, så sammanfattar deltagarna samverkansgruppen för företagshälsovård. I början av maj möttes vi upp i Stockholm för att uppdatera varandra sedan sist.

Inläggstyp: Inlägg

Sveriges riksdag

Vårt arbete för att uppnå målen i arbetsmiljöstrategin

Den första mars redovisade vi avslutade och pågående insatser för att uppnå målen i regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025. Totalt har vi genomfört och genomför över 30 projekt som knyter an till strategin.

Inläggstyp: Inlägg

Arbetsmiljö och suicidalt beteende

I en kunskapssammanställning har vi analyserat arbetsmiljörelaterade riskfaktorer och skyddsfaktorer för suicidprevention kopplat till arbetet och arbetsplatsen. Sammanställningen är en del av underlaget till förslaget om nya riktlinjer för psykisk hälsa och suicidprevention.

Inläggstyp: Publikation

Synergonomi – belysning och synförhållanden på arbetsplatsen

I september lanserade Myndigheten för arbetsmiljökunskap nya riktlinjer för synergonomi – Belysning och synförhållanden på arbetsplatsen. Riktlinjerna presenterades under ett livesänt webbinarium som fick högt betyg av deltagarna.

Inläggstyp: Inlägg

Nyhetsbrev 20 oktober

Läs om vårt senaste regeringsuppdrag, hur vi arbetar med riktlinjer och framtidens arbetsmiljö.

Inläggstyp: Inlägg