44 träffar(sida 2 av 3)

Synergonomi – belysning och synförhållanden på arbetsplatsen

I september lanserade Myndigheten för arbetsmiljökunskap nya riktlinjer för synergonomi – Belysning och synförhållanden på arbetsplatsen. Riktlinjerna presenterades under ett livesänt webbinarium som fick högt betyg av deltagarna.

Inläggstyp: Inlägg

Nyhetsbrev 20 oktober

Läs om vårt senaste regeringsuppdrag, hur vi arbetar med riktlinjer och framtidens arbetsmiljö.

Inläggstyp: Inlägg

Sara Martin d'Escrienne

Sarah Martin d’Escrienne studerar det svenska systemet

Under våren har Sarah Martin d’Escrienne från Frankrike haft praktik hos myndigheten. Under praktiken fick hon inte bara utlands- och yrkeserfarenhet, utan även en inblick i det svenska systemet och arbetsmiljöklimatet.

Inläggstyp: Inlägg

Webbinarium i september – synergonomi

En god synergonomi handlar om en bra visuell miljö. Det ska vara bra belyst på arbetsytor och omgivning och de rekommendationer som finns för belysningsstyrkor för olika miljöer och arbetsuppgifter ska vara uppfyllda. I september kommer vi att arrangera ett webbinarium för att fördjupa oss i ämnet.

Inläggstyp: Inlägg

Treårsjubileum – en lång resa på kort tid

Idag, den 1 juni, firar vi tre år som myndighet. På kort tid har vi gjort en lång resa med bland annat 31 publikationer – i en blandning av kunskapssammanställningar, återrapporteringar till regeringen, rapporter, riktlinjer, vägledningar och verktyg.

Inläggstyp: Inlägg

Bild till webbinarium

Hur ska sociala hälsorisker på arbetet hanteras?

Riktlinjer ska utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet ge ett underlag för att stödja arbetsgivares förebyggande, åtgärdande och uppföljande arbete gällande kränkande särbehandling och mobbning.

Inläggstyp: Inlägg

Nyhetsbrev 20 januari 2021

Läs om riktlinjer för synergonomi, artificiell intelligens och arbetsmiljö samt nominera till ”Goda praktiska lösningar”.

Inläggstyp: Inlägg

Händer vid ett tangentbord.

Nyhetsbrev 29 maj 2020

Läs bland annat om hur digitaliseringen påverkar digitaliseringen framtidens arbetsmiljö och vi söker deltagare från företagshälsan till arbete med nya riktlinjer.

Inläggstyp: Inlägg

Arbetshälsoekonomiskt verktyg – ländryggsproblem

Beräkningsverktyget hjälper dig att räkna på kostnader som uppstår när medarbetare drabbas av ryggbesvär och ger ekonomiska argument för insatser mot ryggbesvär samt för förbättrad hälsa på arbetsplatsen.

Inläggstyp: Publikation