Vad tycker du om våra två senaste riktlinjer?

Under året har vi hunnit med att släppa två riktlinjer. Under våren lanserade vi Riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet och i september kom även Riktlinjer för synergonomi.

Riktlinjerna riktar sig i huvudsak till företagshälsovården i Sverige men kan också användas av bland annat HR-personal eller chefer. Även skyddsombud, fackliga parter och fristående experter och konsulterkan ha användning av innehållet beroende på ämnet.

Vår ambition är att alla våra riktlinjer ska vara praktiskt tillämpbara och ha ett tydligt språk – och samtidigt vara relevanta med ett användbart innehåll.

Hjälp oss gärna att förbättra vårt framtida riktlinjearbete

Nu har det gått en liten tid sedan vi släppte riktlinjerna och vi skulle gärna vilja veta om du läst hela eller delar av publikationerna, kanske också hunnit tillämpa några delar i riktlinjerna och vad du då tycker om dem. Hjälp oss genom att fylla i enkäterna nedan. Dina svar bidrar till att utveckla och förbättra vårt framtida riktlinjearbete.

Stort tack på förhand!

Fram till 14 januari 2022 har du möjlighet att svara på enkäterna. Tiden har nu passerat.