Riktlinjer för synergonomi – belysning och synförhållanden på arbetsplatsen

En god synergonomi handlar om en bra visuell miljö. Det ska vara bra belyst på arbetsytor och omgivning och de rekommendationer som finns för belysningsstyrkor för olika miljöer och arbetsuppgifter ska vara uppfyllda.

Tillsammans med forskare och praktiker inom ämnet har vi tagit fram tydliga och praktiskt användbara riktlinjer – som både förklarar hur befintliga arbetsmiljöer kan förbättras ur synergonomisk synpunkt, samt hur nya arbetsplatser kan planeras och utformas.

Riktlinjerna är huvudsakligen utformade för att tillämpas inom företagshälsovården eller av arbetsmiljökonsulter. Även chefer med arbetsmiljöansvar, personer som arbetar med arbetsmiljö- eller personalfrågor och skyddsombud kan använda delar av riktlinjerna. Riktlinjerna kan också vara användbara för arkitekter, belysningskonsulter och ljusdesigner för att möjliggöra ett bra samarbete med företagshälsovården.

Riktlinjerna i korthet

En tvåsidig sammanfattning som kan skrivas ut och användas vid utbildning och kundkontakter.

Mallar och checklistor

Mer om belysning och synförhållanden på arbetsplatsen

Övrigt