Rapport – Riktlinjer för evidensbaserad praktik inom företagshälsovården

Nu kan du ta del av vår rapport om Riktlinjer för evidensbaserad praktik inom företagshälsovården. Där kan du bland annat kan läsa om hur vi under våren 2019 kommer att arbeta för att sprida dessa.

Läs rapporten Riktlinjer för evidensbaserad praktik inom företagshälsovården

Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa vid Karolinska Institutet har under senare år tagit fram fem evidensbaserade riktlinjer:

  1. Psykisk ohälsa på arbetsplatsen*
  2. Hälsoundersökningar via arbetsplatsen*
  3. Alkoholproblem på arbetsplatsen
  4. Exponeringsmätning av hörselskadligt buller
  5. Ländryggsbesvär*

Ansvaret för att upprätthålla och utveckla riktlinjerna ligger nu hos oss på Myndigheten för arbetsmiljökunskap och under våren 2019 kommer materialet att publiceras på vår nya webbplats.

Vi kommer under våren 2019 att arbeta för att sprida riktlinjerna till så många som möjligt inom företagshälsobranschen. Du som arbetsgivare kommer att hitta kortfattade vägledningar och filmer på webben om hur man hanterar psykisk ohälsa, alkoholproblem, ryggbesvär samt hälsoundersökningar via arbetsplatsen. Du kommer även att kunna lyssna till podcasts eller besöka något av våra seminarier som vi kommer att erbjuda på flera platser i landet under våren.

*För dessa riktlinjer finns tillhörande verktyg som ger dig som arbetsgivare möjlighet att räkna på hur mycket det kostar med ohälsa på din arbetsplats, och vad du kan tjäna på åtgärder och förebyggande insatser.