26 träffar(sida 1 av 2)

Tyck till om riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Riktlinjerna om psykisk ohälsa på arbetsplatsen ska uppdateras under 2023. Därför gör vi en förstudie där vi bland annat frågar medarbetare inom företagshälsan om sina erfarenheter och synpunkter om de befintliga riktlinjerna. Resultatet ska fungera som underlag i arbetet med att ta fram uppdaterade riktlinjer.

Inläggstyp: Inlägg

Vad tycker du om våra två senaste riktlinjer?

Under året har vi hunnit med att släppa två riktlinjer. Under våren lanserade vi Riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet och i september kom även Riktlinjer för synergonomi.

Inläggstyp: Inlägg

Användbara riktlinjer för dig som arbetar inom företagshälsovård

Tillsammans med både forskare och praktiker har vi hittills tagit fram sju riktlinjer som spänner över olika kunskapsområden inom företagshälsovård. Syftet med riktlinjerna är att utgöra ett underlag och stöd för företagshälsorna att arbeta med evidensbaserade arbetssätt och metoder. Förutom företagshälsovård kan även andra aktörer inom liknande verksamhet ha nytta av riktlinjerna, bland annat personer som arbetar inom HR, chefer, skyddsombud eller andra professioner som arbetar med arbetsmiljöutveckling.

Inläggstyp: Inlägg

Riktlinjer för att hantera mobbning och kränkande särbehandling klara våren 2021

Uppemot 20% av den svenska arbetskraften uppskattas vara utsatta för någon form att kränkande särbehandling varje år och av dem är cirka sju procent utsatta för mobbning. Grundläggande för att förebygga mobbning och kränkande särbehandling på arbetet är ett bra och tillitsfullt samarbetsklimat, säger Stefan Blomberg, psykolog och forskare vid Linköpings universitet.

Inläggstyp: Inlägg

Synergonomi – belysning och synförhållanden på arbetsplatsen

I september lanserade Myndigheten för arbetsmiljökunskap nya riktlinjer för synergonomi – Belysning och synförhållanden på arbetsplatsen. Riktlinjerna presenterades under ett livesänt webbinarium som fick högt betyg av deltagarna.

Inläggstyp: Inlägg

Nyhetsbrev 20 oktober

Läs om vårt senaste regeringsuppdrag, hur vi arbetar med riktlinjer och framtidens arbetsmiljö.

Inläggstyp: Inlägg

Sara Martin d'Escrienne

Sarah Martin d’Escrienne studerar det svenska systemet

Under våren har Sarah Martin d’Escrienne från Frankrike haft praktik hos myndigheten. Under praktiken fick hon inte bara utlands- och yrkeserfarenhet, utan även en inblick i det svenska systemet och arbetsmiljöklimatet.

Inläggstyp: Inlägg

Webbinarium i september – synergonomi

En god synergonomi handlar om en bra visuell miljö. Det ska vara bra belyst på arbetsytor och omgivning och de rekommendationer som finns för belysningsstyrkor för olika miljöer och arbetsuppgifter ska vara uppfyllda. I september kommer vi att arrangera ett webbinarium för att fördjupa oss i ämnet.

Inläggstyp: Inlägg

Treårsjubileum – en lång resa på kort tid

Idag, den 1 juni, firar vi tre år som myndighet. På kort tid har vi gjort en lång resa med bland annat 31 publikationer – i en blandning av kunskapssammanställningar, återrapporteringar till regeringen, rapporter, riktlinjer, vägledningar och verktyg.

Inläggstyp: Inlägg

Bild till webbinarium

Hur ska sociala hälsorisker på arbetet hanteras?

Riktlinjer ska utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet ge ett underlag för att stödja arbetsgivares förebyggande, åtgärdande och uppföljande arbete gällande kränkande särbehandling och mobbning.

Inläggstyp: Inlägg