Uppdaterade riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen

Nu är riktlinjerna för hälsoundersökningar via arbetsplatsen med fokus på levnadsvanor uppdaterade och finns att ladda ner. De fokuserar på matvanor, alkohol, tobak och fysisk aktivitet.

Ny forskning och nya rön

Revideringen har gjorts då det tillkommit forskning sedan 2015 då riktlinjerna publicerades för första gången.

De uppdaterade riktlinjerna redogör bland annat för vilka kartläggningsinstrument och efterföljande insatser på individ- och arbetsplatsnivå som är effektiva och har vetenskapligt stöd, samt hur utvärdering av processer och effekter kan ske.

Liv Nilsson, processledande analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, är nöjd med att riktlinjerna för hälsoundersökningar via arbetsplatsen nu är uppdaterade. 

–Vi är väldigt glada att nu kunna presentera de uppdaterade riktlinjerna. Här har de traditionella hälsoundersökningarna, som oftast landat i att vara en kartläggning individens hälsa och återkoppling till just individen men som saknat både syfte och efterföljande insatser på såväl individnivå som arbetsplats- och organisationsnivå, reformerats och utvecklats för att visa hur de kan användas för att vara en del av en arbetsplats eller organisations strategiska hälsoarbete. De uppdaterade riktlinjerna lyfter bland annat fram hur man kan genomföra hälsofrämjande insatser, förebyggande och efterhjälpande, på flera nivåer i organisationen, säger Liv Nilsson, processledande analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Om riktlinjerna

Riktlinjerna för hälsoundersökningar via arbetsplatsen fokuserar på matvanor, alkohol, tobak och fysisk aktivitet.

Ladda ner och läs mer om riktlinjerna för hälsoundersökningar via arbetsplatsen med fokus på levnadsvanor

Om riktlinjerna

Riktlinjerna finns till för att ge företagshälsan evidensbaserad vägledning när de stöttar arbetsgivare att främja hälsosamma levnadsvanor hos medarbetarna.
Här finns övriga riktlinjer.