Filter

Sortering

14 träffar(sida 1 av 1)

Hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö

I ett regeringsuppdrag har Myndigheten för arbetsmiljökunskap inhämtat och sammanställt kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, med särskilt fokus på transpersoners situation.

 • Publicerad2022/06/30
 • |
 • Typ av publikation
  • Kunskapssammanställning

Ledarskapets betydelse för medarbetares välbefinnande och prestation

Här kan du läsa eller ladda ner publikationen Ledarskapets betydelse för medarbetares välbefinnande och prestation där vi har sammanställt aktuell forskning om vilka slags ledarskapsbeteenden som leder till att vi mår bra och presterar på jobbet.

 • Publicerad2022/04/26
 • |
 • Typ av publikation
  • Kunskapssammanställning
 • |
 • Kategorier

Artificiell intelligens, robotisering och arbetsmiljön

Läs eller ladda ner vår publikation Artificiell intelligens, robotisering och arbetsmiljön där vi har sammanställt aktuell forskning om hur arbetsmiljön påverkas av införande av artificiell intelligens och robotik.

 • Publicerad2022/01/26
 • |
 • Typ av publikation
  • Kunskapssammanställning
 • |
 • Kategorier

Arbetsmiljö och psykisk hälsa

I kunskapssammanställningen har vi beskrivit och analyserat arbetsmiljörelaterade riskfaktorer och skyddsfaktorer för psykisk ohälsa kopplat till arbetet och arbetsplatsen, samt identifierat vilka riskgrupper som berörs.

Organisatorisk förändringskompetens på arbetsplatser

I denna kunskapssammanställning har forskarna identifierat fyra olika områden som särskilt relevanta för förändringskompetens i organisationer, nämligen: ledning, chefer och förändringsagenter samt kompetens och möjligheter till lärande i förändringsprocesser.